Algorytm Euklidesa

Z RNO-Wiki

Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych a, b. Bazuje on na obserwacji

<math>\gcd(a,b) = \gcd(b, a-b) = \gcd(b,a-2b) = \ldots = \gcd(b, a \mod b)</math>

Spis treści

Opis algorytmu (w pseudokodzie)

   Euklides(a,b)
    1. Jeśli b = 0, to
        o wynik algorytmu to a
        o KONIEC 
    2. w przeciwnym wypadku wykonaj:
        o c := a mod b
        o a := b
        o b := c 
    3. idź do kroku nr 1

Implementacja w języku C/C++

Funkcja iteracyjna

 int gcd(int a, int b)
 {
   int mem;
   if (a<b) swap(a,b); // zamienia a <--> b
   while (b!=0)
   {
    mem = b;
    b = a%b
    a = mem;
   }
   return a;

Funkcja rekurencyjna

 int gcd(int a, int b) // funkcja rekurencyjna
 {
   // if (a<b) return gcd(b,a); <--- to nie jest potrzebne, dlaczego?
   if (b==0) return a;
   return gcd(b,a%b);
 }


Zobacz także rozszerzony algorytm Euklidesa

Osobiste