Dfs

Z RNO-Wiki

Przeglądanie grafu w głąb

Zakładamy, że wszystkie wierzchołki mają kolor biały.

 for each vertex u do
  color[u] := 0;

Algorytm DFS można zapisać w następujący sposób rekurencyjny:

 • DFS(u)
  • color[u] := 1
  • for each v adjacent of u do
   • if color[v]=0 then DFS(v)
  • color[u] := 2

Implementacja algorytmu w C++

#include <cstdio>
#include <vector>
 
using namespace std;
 
const int n=1000,  // liczba wierzchołków w grafie <= 10^6
     m=100000; // liczba krawędzi w grafie
vector <int> adj[n]; // tablicw sąsiadów każdego wierzchołka
 
 
vector<int> toporder; // kolejne wierzchołkie zaznaczane na czarno  
vector<char> color;   // oznacza, czy dany wierzchołek jest odwiedzony:
            // 0=nieodwiedzony, 1=odwiedzony, 2=odwiedzono wszystkich jego synów
 
void dfs(int u)  // DFS - przeglądanie grafu w głąb
{
 color[u]=1;   // markujemy wierzchołek, czyli odwiedzamy go
 int v,s=adj[u].size();
 for(int i=0;i<s;i++) // sprwadzamy wszystkich sąsiadów
 {
  v = adj[u][i];   // syn wierzchołka u; moznaby ustawic prev[v]=u
  if(color[v]==0) dfs(v); // rekurencja :-)
  // else if (color[v]==1) // ZNALEZLISMY CYKL W GRAFIE :-) --- nawet skierowanym 
 }
 // np. tu można dostawić listowanie "przerobionych" wierzcholkow 
 color[u]=2;
 toporder.push_back(u);
};
 
void load(void) //Funkcja wczytująca GRAF SKIEROWANY
{
 int a,b; //roboczo konce krawedzi
 scanf("%d %d", &n, &m);
 for(int i=0;i<m;i++)
 {
  scanf("%d %d", &a, &b);
  adj[a].push_back(b); //Jesli graf ma być nieskierowany, odkomentuj następną linię:
  // adj[b].push_back(a);
 }
};
 
int main(void)
{
 load(); //gdzieś tu można użyć DSF(x), gdzie x to początek algorytmu
 
 color.clear(); color.resize(n,0); // przed dfs-em nalezy wszystkie wierzcholki "nieodwiedzić"
 dfs(5); // rozpoczynamy DFS-a w wierzchołku u-5 (a czemu nie?)
 return 0;
}

Osobiste