Instalacja sterowników ATI

Z RNO-Wiki

Instalacja

Sama instalacja nie jest trudna. Ja polecam sposób wygenerowania sobie rpm'a. I zainstalowania go komendą (wpisz poprawną nazwę pliku rpm):

 rpm -ihv fglrx64_7_1_0_SUSE103-8.452.1-1.x86_64.rpm


Problemy

Jeśli masz problem tego typu, że fglrxinfo i glxinfo wysypują się dając "Naruszenie ochrony pamięci" (segmentation fault), to włącz najpierw

 export LIBGL_DEBUG=verbose

a potem wywołaj

 fglrxinfo

Wówczas powinieneś zobaczyć przyczynę błędu. U mnie moduł fglrx nie mógł odnaleźć pliku

 libGL: OpenDriver: trying /usr/X11R6/lib64/modules/dri/fglrx_dri.so ( Unable to openfile ..... : File not found )

Wiedząc co naprawić, naprawiłem. Był następujący problem:

 ls -l /usr/X11R6/lib64/modules/
 razem 4
 lrwxrwxrwx 1 root root   14 XI  3 09:49 dri.old -> /usr/lib64/dri
 drwxr-xr-x 2 root root 4096 II  1 23:23 dri
 ls -l /usr/X11R6/lib64/modules/dri
 lrwxrwxrwx 1 root root 14 II  1 23:23 dri -> /usr/lib64/dri

Nie było więc pliku /usr/X11R6/lib64/modules/dri/fglrx_dri.so Poprawiłem w następujący sposób

 cd /usr/X11R6/lib64/modules/
 mv dri dri.bad
 mv dri.old dri

Bo w katalogu /usr/lib64/dri znajdował się plik fglrx_dri.so. Był jeszcze problem z uprawnieniami do niego, więc musiałem zrobić jeszcze coś takiego:

 chmod 755 /usr/lib64/dri/fglrx_dri.so

I to wszystko. Dowód, że pięknie działa, załączam na obrazku.

Prawidłowo zainstalowane sterowniki karty graficznej pod linuksem
Osobiste