Uprawnienia grup użytkowników

Z RNO-Wiki

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Czytanie treści stron (read)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
Boty
(lista członków grupy)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
Biurokraci
(lista członków grupy)
 • Edycja uprawnień wszystkich użytkowników (userrights)
emailconfirmed
(lista członków grupy)
 • emailconfirmed (emailconfirmed)
rno-trusted
(lista członków grupy)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS i JS innych użytkowników (editusercssjs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Szybkie cofnięcie edycji użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wysyłanie trackback (trackback)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)


 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
Osobiste
Narzędzia