Strona główna

Z RNO-Wiki

Algorytmy

 1. Algorytmy liczbowe
  1. Algorytm Euklidesa
  2. Sito Eratostenesa
  3. Arytmetyka długich liczb
 2. Algorytmy tekstowe
  1. KMP - algorytm Knutha Morisa i Pratta - wyszukiwanie wzorca w tekscie
 3. Algorytmy grafowe
  1. DFS - algorytm przeglądania grafu w głąb
  2. Algorytm Dijkstry
  3. 2SAT

Struktury danych

 1. Struktury - co to jest w ogóle
 2. heap - Kopiec
 3. UNION FIND - Struktura danych dla zbiorów rozłącznych
 4. bignum - Arytmetyka długich liczb
 5. STL
  1. vector - Wektor - czyli fajna tablica
  2. slist, list - lista jednokierunkowa i dwukierunkowa
  3. stack - Stos
  4. queue - zwykła kolejka (jak do lekarza)
  5. priority_queue - kolejka priorytetowa (kopiec)
  6. set - Zbiór uporządkowany
  7. map - mapa , czyli tablica z dziurami

Struktury danych

Osobiste